Hur man spelar poker

Hur man spelar poker beror förstås på vilken pokervariant det är man spelar, och det finns idag en lång rad olika pokervarianter att välja mellan. Framväxten av nätpoker har gjort att även den som är sugen på att spela någon lite ovanligare pokervariant kan hitta intresserade motspelare.

De allra flesta pokervarianter tillhör någon av de fyra huvudgrupperna straight poker, stötpoker, mörkpoker och poker med gemensamma kort.

Straight poker, som på svenska ibland kallas för gammaldags poker, är den äldsta pokerformen. Varje spelare får ett antal kort (ofta fem) och sedan satsar man. Varje spelare vet allt om sina egna kort och inget om motspelarnas kort. Det finns alltså inga öppna kort som alla kan se, eller mörka kort som ingen kan se. Det finns inte heller någon möjlighet att byta ut kort eller skaffa sig fler kort. Den som har spelat de gamla kortspelen Primero och Three Card Brag kan känna igen mycket i den här sortens poker. Idag spelas denna enkla pokerform mycket sällan, eftersom de flesta spelare föredrar lite mer komplexa pokervarianter. När den förekommer är det ofta i spelformer som har någon annan typ av lockelse, såsom klädpoker. Det finns även slotmaskiner och skraplotter som bygger på den här sortens poker.

Stötpoker (stud poker på engelska) använder sig av en kombination av öppna och dolda kort. Stötpokern är en vidareutveckling av den äldsta pokerformen. Korten delas ut enligt en viss ordning som varierar mellan de olika stötpokervarianterna. Man får inte alla kort på en gång och efter varje giv (”stöt”) äger en satsningsrunda rum. Den för svenska spelare mest välkända sortens stötpoker är förmodligen 7-korts stötpoker (sjustöt) där varje spelare får tre dolda kort och fyra öppna kort. Inga gemensamma kort används. Även 5-korts stötpoker (femstöt) är tämligen välkänt. Här får varje spelare fyra öppna kort och ett dolt.

Mörkpokern, som på engelska heter draw poker, är en pokervariant där spelaren har möjlighet att försöka förbättra sin hand genom att byta ut kort. På svenska är mörkpoker även känt som köpppoker och bytespoker. Alla spelare får minst fem kort till att börja med och samtliga kort hålls dolda för motspelarna. Efter en satsningsrunda har spelaren möjlighet att kasta ett eller flera kort och få nya från leken i utbyte. Hur många satsningsrundor och bytesrundor som äger rum beror på vilken pokervariant man spelar. Den mest välkända mörkpokervarianten är förmodligen 5-korts mörkpoker (Five Card Draw) som har ett byte och två satsningsrundor.

Den fjärde pokerkategorin innehåller pokerspel som spelas med gemensamma kort på bordet. Som spelare har man alltså både sina egna kort på hand och de gemensamma korten att ta till när man ska bilda sin pokerhand. I så gott som alla varianter hålls samtliga egna kort hemliga för övriga spelare. Det mest välkända pokerspelet i denna grupp är Texas Hold’em. I Texas Hold’em får varje spelare två kort på hand och sedan följer en satsningsrunda. Sedan läggs tre kort på bordet som är gemensamma kort. En satsningsrunda följer, innan ett fjärde gemensamt kort läggs på bordet. Ytterligare en satsningsrunda äger rum, och sedan läggs det femte kortet på bordet. Om minst två spelare fortfarande är kvar i handen äger ytterligare en satsningsrunda rum, och sedan går potten till den kvarvarande spelare som sitter med den bästa handen. Till skillnad från till exempel Omaha kan man i Texas Hold’em välja att inte använda några av korten på bordet utan till exempel låta de två knektar man har på hand vara den pokerhand man spelar.